Viestintäsuositus tunnetaan heikosti

Klo 10.05 | 16.08.2016
Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja oikeusministeriön viime syksynä julkaisema Taloyhtiöiden viestintäsuositus ei ainakaan vielä ole jalkautunut taloyhtiömaailmaan. Suositusta ei tunneta, eikä viestintään ole varattu resursseja.

Kiinteistöliitto Pirkanmaan ja Effet Oy:n tekemän selvityksen mukaan vain noin 5 % isännöitsijöistä ja saman verran taloyhtiöiden puheenjohtajista arvioi suosituksen vaikuttaneen yhtiöiden viestintätapoihin. Puolet isännöitsijöistä ja seitsemän hallituksen puheenjohtajaa kymmenestä eivät vielä tunne suosituksen sisältöä.

Teknologia kehittyy ja välineitä taloyhtiöiden viestintään tulee koko ajan lisää. Sähköisen tiedonvälityksen osuus taloyhtiöviestinnästä on silti edelleen lapsenkengissä. Keskimäärin vain joka neljännessä taloyhtiössä sähköiset viestintävälineet ja -kanavat ovat käytössä.

Tietoa kaivataan, mutta tiedonvälitykseen ei varata resursseja


Taloyhtiöiden viestintäsuosituksen valmistelua edelsi oikeusministeriön verkkokysely asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeesta. Verkkokeskustelussa tiedonkulun puutteet nousivat korostetusti esiin. Palautteen seurauksena perustettiin työryhmä valmistelemaan viestintäsuositusta, jossa annetaan kokonaiskuva taloyhtiön viestintää koskevasta lainsäädännöstä ja sitä täydentävästä hyvästä tavasta. Tavoitteena on parantaa viestinnän käytäntöjä taloyhtiöissä.

Asukkaat toivovat avointa, säännöllistä ja ennakoivaa tiedottamista, sillä sen arvioidaan lisäävän läpinäkyvyyttä ja luottamusta toimijoiden välillä. Viestintään kohdistetut resurssit eivät selvityksen mukaan vastaa tätä toivetta. 97 % isännöitsijöistä ja 93 % puheenjohtajista sanoi, että viestintään ei ole varattu minkäänlaisia määrärahoja taloyhtiön talousarviossa.

Viestintävastuiden jakautuminen hallituksen ja isännöitsijän välillä näyttäisi olevan jossain määrin vakiintunut. 67 % selvitykseen vastanneista isännöitsijöistä piti viestintävastuiden jakautumista isännöimissään taloyhtiöissä selkeinä. Puheenjohtajista samaa mieltä oli 59 %. Isännöintisopimuksissa viestintävastuita koskeva lauseke on yleensä hyvin ylimalkainen. 72 % isännöitsijöistä ja 76 % puheenjohtajista myöntääkin, ettei viestintävastuiden sisältöjä ole sopimuksissa tai muutoin selkeästi määritelty.

Lisätietoja:
Kiinteistöliitto Pirkanmaa, toiminnanjohtaja Jorma Koutonen, puh. 040 547 6910
Hybridiviestintä Effet Oy, toimitusjohtaja Jari Runsas, puh. 0400 633 315
 

Twitter

Effetin twiittauksia

Palvelumme

Hybridiviestintä Effet palvelee sinua viestintätarpeissasi.

Vakuuta & vaikuta

Vakuuta printtimedialla. Aktivoi digimedialla. Vai päinvastoin? Tarkoitus sanelee välineet ja viestit.

Erotu

Miksi juuri sinun yrityksesi, eikä kilpailija? Kun brändi on kirkas, ei tarvitse selittää.

Kehitä

Resurssit käyttöön tehokkaasti. Uusia ideoita ja toimintamalleja. Suunnitelmallisuutta ja asianhallintaa.

Näytä

Kun kuva kertoo kaiken.
Kun sanat eivät riitä.
Kun look & feel ratkaisee.

Copyright © Effet. Kaikki oikeudet pidätetään.

Brändi- ja verkkoilme: Daddy Finland Oy • Tekninen toteutus: JJ-Net Group Oy.